Qui forma l’AMPA

L’Assemblea general de l’AMPA

És l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per tots els socis i sòcies de l’AMPA. Té com a funcions principals aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes, acordar l’import de la quota de soci, aprovar la gestió realitzada per l’òrgan de govern i potenciar la comunicació i el diàleg de les famílies en la comunitat educativa. Es convoca anualment una Assemblea general ordinària i es poden convocar una o més d’extraordinàries si alguns temes ho requereixen. L’Assemblea ordinària es farà a l’octubre o novembre; oportunament es farà arribar la convocatòria a les famílies.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació i està formada per pares i mares voluntaris. La seva tasca principal és gestionar els serveis que ofereix l’AMPA i recollir les veus de tots els pares i mares de l’Escola per tal que totes les famílies s’hi sentin representades. També manté reunions periòdiques amb l’Equip directiu de l’escola per tal de poder treballar conjuntament en els temes que així ho requereixin. La Junta Directiva de l’AMPA té com a principal objectiu oferir a tota la comunitat educativa diàleg, respecte, reconeixement mutu, capacitat per gestionar conflictes, confiança i complicitat, amb la finalitat d’aplicar el resultat de l’esforç de tots en benefici dels nostres fills i de l’Escola. Els dies de les reunions de la Junta es publicaran al web a l’apartat “Calendari activitats”. Les reunions son obertes a tots els socis de l’AMPA que així ho desitgin.

Aquest curs 2019/2020 la Junta Directiva està formada per pares i mares, entre els càrrecs directius i els vocals, i totes les Comissions hi estan representades. Tothom que vulgui formar part de la junta serà benvingut; només cal que us hi poseu en contacte mitjançant els diversos canals existents.

Els càrrecs actuals de la Junta directiva estan ocupats per:

Presidenta: Laura Navarro

Vicepresident: Àlex Grau

Tresoreria: Massimo de Martino

Secretària: Ana Mora

Vocals:

  • Comissió d’extraescolars: Mercè Pastells
  • Comissió de festes: Andrea Pérez
  • Comissió d’escola verda: Dani Anton
  • Comissió de comunicació: Olga Méndez
  • Comissió de menjador: Ester Crespo
  • Comissió de convivència: Silvia Ortiz
  • Comissió d’economia: Mariella Camejo
  • Comissió de patis: Nadina Molons