Presentació de l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és una entitat sense ànim de lucre que organitza i gestiona activitats no lectives dins de l’Escola i dóna suport a tasques sol·licitades per l’equip directiu i docent. L’AMPA també és l’organisme que promou la participació dels pares i mares a l’Escola oferint la possibilitat de col·laborar en les diferents Comissions que la composen i escoltant l’opinió de tothom per tal de representar-los en els diferents òrgans de gestió (reunions periòdiques, Assemblea, Consell Escolar, etc.)

Per poder utilitzar els serveis gestionats per l’AMPA, exceptuant el servei de menjador, cal ser soci i efectuar el pagament de la quota anual que, pel curs 2015/2016 és de 35€ per família. El pagament de la quota, així com els serveis de què se’n faci un ús regular, es cobraran per domiciliació bancària i el rebut es passarà conjuntament amb el primer rebut de les activitats seleccionades (a començaments d’octubre).

Per fer-se soci de l’AMPA cal omplir la butlleta d’inscripció  i lliurar-la al despatx de l’AMPA o a la bústia de l’AMPA (porta d’entrada d’educació infantil)