Comissió verda

La Comissió d’Escola Verda té la funció de transmetre informació i actuacions ambientals, fer les gestions necessàries per a fomentar el respecte al medi i l’adquisició de competències bàsiques en relació a l’entorn. També s’encarrega de tenir cura de l’hort i del seu manteniment.

És una comissió mixta formada per membres de l’AMPA i docents.

Contacte: escolaverda@ampalatordera.cat