Comissió Comunicació i TIC

La Comissió de Comunicació es una comissió mixta formada per un vocal de l’AMPA i un representat de la Direcció del centre. El representant de l’AMPA d’aquesta comissió actua com a Coordinador d’Enllaços.

Altres membres de la comissió son un representant dels pares i mares de cada classe, que és nomenat a principi de curs. Aquest s’anomena enllaç de la classe i és el portaveu de l’aula davant la Junta de l’AMPA, facilitant la comunicació entre les famílies i aquesta, els docents i l’equip directiu. A la vegada és l’encarregat de mantenir informat al col·lectiu de pares de la seva classe.

La Comissió TIC es una comissió de l’ampa que vol fomentar, impulsar i consolidar l’ús de les noves tecnologies en l’educació, mitjançant actuacions dirigides al desenvolupament, dinamització i difusió del seu ús en un ambient relaxat i divertit.

Contacte: comunicacio@ampalatordera.cat