Comissió d’extraescolars

La Comissió d’extraescolar és una comissió mixta formada per un membre de la junta de l’AMPA i un membre de la Direcció del Centre. Es l’encarregada de cordinar les activiats que s’ofereixen fora d’horari lectiu i vetlla pel seu bon funcionament.

Les activitats que s’ofereixen actualment son:

  • Bon dia: servei de permanència a l’Escola de 7:30 a 8:30h del matí. Durant aquesta estona els nens que ho desitgin poden portar l’esmorzar. Estaran acompanyats per monitores qualificades que dotaran de contingut lúdic l’espera fins l’inici de les classes.
  • Ludoteca: servei de permanència totes les tardes, de 16:30 a 17:30h, per a aquelles famílies que no puguin recollir els fills a l’hora de finalització de l’activitat lectiva. Estaran acompanyats per monitores qualificades.
  • Extraescolars a la tarda: Les activitats extraescolars que es preveu realitzar aquest curs les podeu trobar clickant aqui. Pel fet d’estar dins el circuit del Pla Educatiu d’Entorn, els alumnes de la Tordera es poden apuntar a les activitats extraescolars ofertades per la resta d’escoles de Sant Celoni.

Contacte: extraescolars@ampalatordera.cat