Comissió d’enllaç

La Comissió d’Enllaços es una comisisió mixta formada per un vocal de l’AMPA i un representat de la Direcció del centre. El representant de l’AMPA d’aquesta comissió es actua com a Coordinador d’Enllaços.

Altres membres de la comissió son un representant dels pares i mares de cada classe, que és nomenat a principi de curs. Aquest s’anomena enllaç de la classe i és el portaveu de l’aula davant la Junta de l’AMPA, facilitant la comunicació entre les famílies i aquesta, els docents i l’equip directiu. A la vegada és l’encarregat de mantenir informat al col·lectiu de pares de la seva classe.

Contacte: enllac@ampalatordera.cat