Comissió de convivència i solidaritat

Aquesta es una comissió mixta que agrupa dues subcomissions: La Comissió de Convivència i la Comissió de Solidaritat. Està formada per membres de l’AMPA i de la Direcció de l’escola.

La Comissió de Convivència treballa per a que les famílies estrangeres amb més dificultats amb la llengua, la cultura… tinguin més facilitat a l’hora de relacionar-se amb el centre educatiu i amb el seu entorn. Aquesta comissió fa d’enllaç entre els diferents col·lectius implicats, essent part del Pla Educatiu d’Entorn que es realitza des de l’Ajuntament.

La Comissió de Solidaritat és una iniciativa que sorgeix amb la finalitat d’ajudar a cobrir una part dels fons de beques i ajuts en concepte de material escolar, sortides culturals i colònies. La seva voluntat es garantir la igualtat d’oportunitats a tots els alumnes del centre, paliant els efectes que tenen les retallades dels ajuts per les Administracions i del Departament d’Ensenyament.

Contacte: convivencia@ampalatordera.cat